Możesz pomóc na 3 sposoby

Zasil zrzutkę, przelej wpłatę na konto fundacji lub przyłącz się do zbiórki środków dezynfekcyjnych i ochronnych!

Dane fundacji:

Fundacja im. Heleny Bula” ul. O. Boznańskiej 3E,
42-202 Częstochowa
Numer rachunku: 41 1050 1142 1000 0090 3216 4460
Tytuł przelewu: darowizna dla Pomoc Coronavirus Częstochowa dla służby zdrowia

Zasil zrzutkę:

https://zrzutka.pl/ctx78p?utm_medium=mail&utm_source=postmark&utm_campaign=payment_confirmation&fbclid=IwAR39AG6NjeL5IoAPYbJw9-A7DFj2zP2LriqCbNA-7UiH_VO70QsMLssMeKo
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.